Language

Pau Casals, 2. Bellreguard (Valencia)

96 280 58 74

Language

Coordinador

COORDINADOR DE CENTRES DE SAFRÀ SAFOR

El coordinador de centre, coordina i supervisa els monitors per mitjà de visites setmanals.

FUNCIÓ ESPECÍFICA

La seua funció específica serà la de coordinar i supervisar els monitors dels diferents centres per mitjà de visites setmanals.

Així mateix els proporcionarà un pla d’activitats d’acord amb la direcció del centre.

Les dites activitats (plàstiques, culturals, lúdiques, artístiques, esportives, etc.) tindran com a objectiu facilitar el desenrotllament d’iniciatives, inquietuds i la potenciació de valors; així com el coneixement bàsic d’habilitats, destreses i activitats físicdeportives.

Serà el responsable del seguiment i compliment dels plans preestablits per a la qual cosa presentarà un pla als diferents equips de monitors, tenint en compte tant les característiques pròpies dels monitors com dels alumnes.

Realitzarà la formació de grups de treball homogenis d’acord amb les aficions, l’edat i els interessos dels receptors, amb l’objectiu de fomentar l’interés de l’escolar a participar.