Language

Pau Casals, 2. Bellreguard (Valencia)

96 280 58 74

Language

Educadors i monitors

EDUCADORS I MONITORS SAFRÀ SAFOR

Les seues principals ferramentes són afecte, energia, paciència i imaginació

LA PRINCIPAL FUNCIÓ DELS EDUCADORS-MONITORS DE SAFRÀ SAFOR, ÉS CUIDAR DELS XIQUETS QUE ES QUEDEN A MENJAR EN EL CENTRE ESCOLAR TRANSMETENT-LOS AFECTE, RESPECTE I UNES NORMES DE CONDUCTA ADEQUADES.

A més del control durant el temps del menjar, els nostres educadors-monitors desenrotllen programes d’animació per al pati anterior i posterior al servici de menjador, dins sempre d’un marc educatiu i lúdic.

RESPONSABILITATS D’EDUCADORS I MONITORS

Els educadors-monitors de SAFRÀ SAFOR assumixen la responsabilitats següents:
• Presentar-se en el centre amb puntualitat i degudament uniformats.
• Organització i seguiment dels grups i del material necessari.
• Tracte dels grups sense mostrar cap tipus de preferències ni discriminacions de cap classe.
• Totes les activitats s’adaptaran al tipus de centre, el nombre de grups de treball, i tindrà en compte l’edat dels escolars i les condicions climatològiques.
• Realitzar el programa de jocs i activitats programats pel coordinador amb imaginació i creativitat.