Language

Pau Casals, 2. Bellreguard (Valencia)

96 280 58 74

Language

Garanties i control

GARANTIES I CONTROL

En SAFRÀ SAFOR som molt conscients de la gran responsabilitat que implica prestar el servici de menjars

SISTEMA APPCC

A més d’establir tots els mecanismes de gestió higienic-sanitàris existents (arreplega diària de mostres, anàlisis bromatològiques, etc.) , i a fi de garantir la màxima seguretat als nostres clients, apliquem el sistema d’autocontrol basat en els principis d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC).

Esta metodologia és la ferramenta més eficient per a aconseguir la seguretat alimentària actualment tan demandada, basada en els principis de “control de l’autocontrol”, i que ve a substituir a l’anterior sistema de prevenció de riscos A.R.I.C.P.C. (Anàlisi de Riscos i Control de Punts Crítics).

Així, a l’aplicació recomanada en la directiva europea 93/43 publicada en el B.O.E. del 27 de febrer de l996, se li afig el que s’ha dit en el Reial Decret 3484/2000 de 29 de desembre en l’article 10, on s’especifica que tota empresa d’alimentació ha de tindre un sistema d’autocontrol que assegure que els productes realitzats en i per ella són innocus.

Este nou sistema nascut per la preocupació recent de les autoritats de la salut pública, dels consumidors, de l’OMS i altres grups, es definix com un sistema amb base científica, racional i amb un enfocament sistemàtic i preventiu, utilitzat per a la identificació, avaluació i control dels riscos trobats durant la producció, processament, manufactura, emmagatzemament, preparació i ús dels aliments, per a garantir que l’aliment és segur al consumir-ho.

APLICACIÓN DE LA APPCC

Els requisits previs d’este sistema es desenrotllaran d’acord amb els següents set punts:
• Control d’aigües.
• Neteja i desinfecció.
• Formació i control de manipuladors.
• Manteniment preventiu.
• Control de plagues i sistema de vigilància.
• Control de proveïdors.
• Control de traçabilitat.

Adjuntem còpies de les autoritzacions pertinents de Conselleria, així com el certificat d’una pòlissa de responsabilitat civil.