Language

Pau Casals, 2. Bellreguard (Valencia)

96 280 58 74

Language

Gestió integral

GESTIÓ EFICAÇ I INTEGRAL

SAFRÀ SAFOR respon a totes les necessitats del centre escolar tant en l’àmbit de la nutrició como en l’educació alimentària.

GESTIÓ BASADA EN L’ORGANITZACIÓ

Des de SAFRÀ SAFOR oferim una gestió integral del servici de restauració col·lectiva assumint les responsabilitats que aquest compromís implica. Per a això comptem amb una organització interna l’objectiu de la qual és respondre a totes les necessitats d’un centre escolar en l’àmbit de la nutrició i educació alimentària del seu alumnat.

GESTIÓ DE LES PERSONES

El funcionament del nostre servici s’assenta en la qualitat del nostre personal, tant en les seues actituds com en les seues aptituds. Els professionals de SAFRÀ SAFOR assistixen a l’alumnat en horari de menjars amb un tracte afectuós, pròxim i familiar, preocupant-se perquè aprenguen a alimentar-se i ensenyant-los a disfrutar del menjar sa.

SAFRÀ SAFOR facilita a tot el seu personal formació contínua, a través de cursos impartits des de les diferents administracions i des de les associacions pròpies del sector.

Així mateix, en cas de ser necessari, SAFRÀ SAFOR es responsabilitzaria del reciclatge i absorció del personal del client i de la dotació del seu equipament (bates, davantals, còfies, guants, etc.).

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Garantim el puntual compliment de les obligacions administratives i legals en tots els aspectes vinculats a la nostra activitat. I tal com exigix la Generalitat Valenciana, presentem trimestralment els Tc-1, Tc-2 i les nòmines del personal de l’empresa a la direcció del centre educatiu.

GESTIÓ DE COMPRES

En el departament de compres, definim quins aliments (matèria primera) adquirirem en estreta col·laboració amb el client, valorant les seues propietats nutricionals, la seua seguretat alimentària i la seua idoneïtat estacional.

Al mateix temps, este departament és responsable de:
• Seleccionar proveïdors que complisquen garanties de serietat, servici i qualitat.
• Negociar les condicions econòmiques amb els proveïdors.
• La comprovació i vigència tant dels mitjans de transport com la documentació sanitària necessària dels proveïdors (caducitat, etiquetatge, etc.), a més de valorar la possessió de la certificació europea ISO 9002.

GESTIÓ COMERCIAL I DE SUPERVISIÓ

Des de SAFRÀ SAFOR oferim un tracte personalitzat i una interlocució més directa amb el nostre client a través de la figura del supervisor, les obligacions del qual són:

• Responsabilitzar-se de la revisió dels menús junt amb el client.
• Atendre les necessitats del personal professional de cuina.
• Supervisar la gestió dels mètodes de treball establits i les incidències puntuals en el cas que les haguera.
• Analitzar i donar resposta als suggeriments del centre o dels pares.
• Gestionar l’aprovisionament des de la pròpia empresa i dels proveïdors.

GESTIÓ DIETÈTICA

Els menús de SAFRÀ SAFOR oferixen equilibri nutricional i estan elaborats amb matèries primeres de la major qualitat.

El nostre objectiu és alimentar els xiquets per mitjà d’una dieta sana i equilibrada i aconseguir que estos adquirisquen una correcta educació alimentària.

Som conscients que els nostres menjars, basats en la dieta mediterrània, han d’oferir una correcta aportació de nutrients a l’organisme, adequat a les necessitats nutritives en edats escolars, en les que hi ha una gran activitat i un important desenrotllament de l’organisme humà, amb una clara necessitat de l’equilibri en l’aportació de calories, proteïnes, calci i ferro, a més de vitamines.

Donada la important transcendència del tema, comptem amb l’assessorament i la col·laboració de professionals en plantilla experts en nutrició i dietètica.

GESTIÓ HIGIÉNICO-SANITARIA

Assumim com a responsabilitats pròpies els controls següents:

• Formació, control i seguiment de la possessió i vigència del carnet de manipuladors d’aliments del personal de cuina segons l’orde ministerial del 15 d’octubre de 1959.
• Revisar i controlar les condicions higiènic- sanitàries de les instal·lacions i dels utensilis de cuina, així com de l’estat del parament.
• Control sanitari i tècnic dels mitjans de transport.
• Control de qualitat i realització d’anàlisis bromatològiques dels aliments durant el curs, prenent mostres, aleatòriament, dels plats amb més risc i fent-los arribar al centre una mostra dels resultats.
• Control de les facetes d’elaboració d’acord amb els consells de manipulació d’aliments en la restauració col·lectiva (APPCC).
• Compliment del reglament sobre vigilància, control i inspecció de menjadors col·lectius establit en l’orde ministerial del 24 d’octubre de 1978 (APPC).